?irokopojasne mre?e d.o.o.

Dobro koncipiranim asortimanom rje?enja za implementaciju navedenih sustava, ispunjavamo aktualnu nezaobilaznu potrebu za suvremenom, ali u isto vrijeme i pristupa?nom tehnologijom, osiguravaju?i SIGURNOST, KOMFOR I UGODAN OSJE?AJ.

Renomirani dobavlja?i, vrhunski proizvodi, u?inkovita logistika, pouzdana tehni?ka podr?ka, brz i u?inkovit servis, te educirani i motivirani zaposlenici temelj su na?eg dosada?njeg, ali i budu?eg rasta i razvoja.

Dobar bonitet i ugled omogu?uje nam da u kratkom roku osiguramo robu u ?eljenim kvalitetama, standardima i koli?inama, popra?enu odgovaraju?im certifikatima proizvo?a?a o kvaliteti i porijeklu robe.

Ozbiljnost pristupa i izvrsne suradnje sa svim na?im poslovnim partnerima rezultat su kontinuiranog odnosa prema specifi?nostima na?eg tr?i?ta.
Tako?er, izlagali smo na mnogobrojnim specijaliziranim sajmovima i priredbama, te odr?avali samostalne promocije proizoda.

Na? tim ?ine visoko kvalificirani stru?njaci koji posjeduju vrhunska znanja u razli?itim podru?jima elektroni?kih znanosti te vi?egodi?nje iskustvo ste?eno u projektima realiziranim u razli?itim okolinama (stambeni, poslovni, privatni i javni objekti...).
Zadovoljstvo djelatnika i njihovu identifikaciju sa misijom tvrtke osiguravamo kroz prijateljsko i otvoreno radno okru?enje gdje se po?tuju njihove potrebe, ?elje i o?ekivanja, gdje njihove vje?tine i znanja dolaze do punog izra?aja, omogu?avaju?i i tra?e?i razvoj istih.

Osnovni cilj poduze?a je brzo i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve tr?i?ta ?to osiguravamo kroz suradnju s vode?im europskim proizvo?a?ima.

 

KONTAKT:

TEL: +385 (0)21 494 666
FAX: +385 (0)21 494 670
e-mail: info@spm.com.hr

Josipa Jovi?a 51 ? 21000 Split ? HRVATSKA

 

 

if you notice a bump forming on or around a new piercing WHOSALE BODY JEWELRY, you have good reason to be concerned. Small or large as they may be, piercing growths are never "normal," although they do occur fairly often. Most people assume right away that their growth is a keloid, but the majority actually aren't. Keloids can range in all sizes from small to large CARTILAGE EARRINGS, but they're generally not painful, and contain no substance except scar tissue. They grow because the body over-defends itself as a result of physical trauma. Seeing as there's no real limit as to where keloids can form, (they can also grow on the tongue and other mucus membranes,) the only way to truly prevent formation of a keloid is to avoid getting the tattoo or piercing in the first place. If you decide to chance it, make sure you're aware of the risks and the likelihood a keloid will form. Unfortunately, they're not easy to get rid of, and will have to be removed with the help of medical treatment or surgery EARRING PIERCING.